Produkcja okien krok po kroku

Osoba skręca oknoOkna pełnią wieloraką funkcję - chronią nas przed chłodem lub nadmiernym słońcem, a także zapewniają dostęp światła do pomieszczenia. By zapewnić im te właściwości, niezbędne jest wdrożenie specyficznego procesu produkcji.

Jak powstają okna?

Poniższy proces opisany został w oparciu o okna PCV - na tej podstawie przedstawimy poszczególne etapy jego przebiegu.

 1. Cięcie profili
  Czynność ta przebiega w sposób całkowicie zautomatyzowany - z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń kontrolowanych za pośrednictwem oprogramowania komputerowego. Na tym etapie wycięte zostają profile o odpowiednich wymiarach.
 1. Obróbka
  W profilach wykonuje się wszelkie potrzebne żłobienia, otwory oraz wgłębienia, w których m.in. zainstalowane zostaną klamki i zawiasy. Także i ten proces wykonywany jest z użyciem maszyn.
 1. Usztywnianie profili
  Na tym etapie profile zostają wzmocnione za pomocą tzw. kształtowników wykonanych ze stali, które wcześniej zostały przycięte na precyzyjnie odmierzoną długość. Dzięki montażowi tych umocnień okno zyskuje na stabilności i wytrzymałości.
 1. Zgrzewanie ram
  Obrobione w powyższy sposób profile zostają następnie rozgrzane do wysokiej temperatury w celu nadania im plastyczności. Gdy zostaje to osiągnięte, zgrzewa się ze sobą konkretne komponenty, z których powstaną ramy, skrzydła i szkielet. Proces ten jest wyjątkowo ważny i wymaga szczególnej precyzji - to od jego powodzenia zależy bowiem, czy okna PCV będą wystarczająco szczelne i odporne. Po zakończeniu zgrzewania profile zostają wyczyszczone z resztek tworzywa - ponownie za pomocą specjalistycznego urządzenia.
 1. Wyposażanie i kompletowanie
  Na tym etapie uzupełnia się powstałe ramy i skrzydła o okucia montażowe, klamki, blokady i tym podobne elementy. Następnie łączy się je ze sobą.
 1. Szklenie i regulacja
  Gotowe okna zostają teraz oszklone z wykorzystaniem szyb zespolonych, a następnie dodatkowo uszczelnione. Od pozytywnego przebiegu tego etapu zależy, czy okna będą cechować się wystarczającą termoizolacyjnością.
 1. Pakowanie
  Ukończone okna zostają teraz zapakowane i odesłane do magazynu. Choć jednak mogłoby się wydawać, że ten etap jest najmniej ważny spośród wszystkich, w rzeczywistości także i on wymaga najwyższej staranności. Dokładne zabezpieczenie wyprodukowanych okien to gwarancja zachowania ich uzyskanych w drodze produkcji właściwości, a także ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie.